Υποδείγματα Αναμνηστικών Πινακίδων

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα υποδείγματα των αναμνηστικών πινακίδων έργων που εκτελέσθηκαν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» 2007-2013.

Υπόδειγμα Αναμνηστικής Πινακίδας για έργα ΕΠ-ΕΠ 2007 – 2013

Υπόδειγμα Αναμνηστικής Πινακίδας για έργα ΕΠ-ΕΠ 2007 – 2013 (Έργα – Γέφυρες)

 

Υπόδειγμα Αναμνηστικής Πινακίδας για έργα 2007 – 2013 του ΠΕΠ Αττικής

Υπόδειγμα Αναμνηστικής Πινακίδας για έργα 2007 – 2013 του ΠΕΠ Αττικής (Έργα – Γέφυρες)

 

Τη γραμματοσειρά Myriad που χρησιμοποιείται για τις αναμνηστικές πινακίδες, θα τη βρείτε εδώ