Ανάρτηση Προκήρυξης και Περίληψης Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τη διαχειριστική ολοκλήρωση έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 αρμοδιότητας του τομέα Υποδομών Μεταφορών της ΕΥΔ και τη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠ-ΕΠ 2007-2013».

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ.


Comments
(Please login/register to leave a comment)