Προσκλήσεις

 

ΆξοναςΤίτλοςΠροϋπολογισμόςΗμερομηνίαΣυνημμένα
ΣΤ' ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΔΜΕΟ 49.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 29 / 10 / 2015
2, ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 22 - ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 56.000.000,00 3/11/2014
1, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 30 - ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 "ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ" 602.000,00 10/9/2014
1, ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΝΕΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 3Α ΤΜΗΜΑ Α' ΦΑΣΗΣ" 52.247.600,07 3/9/2014
Z' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 600.000 7/2/2014
Microsoft Office Word icon
 
Α' ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 219.500.000 20/12/2013
Α' ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΚΟΡΙΝΘΟΣ - ΠΑΤΡΑ» 250.000.000 6/12/2013
Ζ' ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε65): ΤΜΗΜΑ ΞΥΝΙΑΔΑ - ΤΡΙΚΑΛΑ» 237.000.000 6/12/2013
Ζ' ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΜΑΛΙΑΚΟΣ – ΚΛΕΙΔΙ» 433.000.000 6/12/2013
Α' ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΕ ΑΘΗΝΑ (Α/Κ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ) - ΜΑΛΙΑΚΟΣ (ΣΚΑΡΦΕΙΑ) ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΕ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ» 279.000.000 5/12/2013
Z' 3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 588.058.824,00 20/12/2012
ΙΓ' 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΞΟΝΑΣ ΙΓ' 19.000.000 13/12/2012
Α' ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25.000.000 4/10/2012
application/zip icon
Πρόσκληση 24 τροπ.1
 
Γ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 106.941.177,00 4/5/2012
Α' 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 54.182.223,00 2/5/2012
ΙΑ' 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 11.000.000,00 2/5/2012
Α' 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 31.997.700,00 € 11/4/2012
Α' 3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 54.182.223,00 € 11/4/2012
Ζ' 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 280.000.000,00 € 11/4/2012
Α' 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 31.997.700,00 22/3/2012
Α 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 54.182.223,00 22/3/2012
A' ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 101.624.314,00 22/3/2012
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 10.000.000,00 29/2/2012
ΙΑ' 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 357.882.353,00 14/2/2012
ΙΑ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 11.000.000,00€ 31/1/2012
ΙΒ' 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7.305.882,00 € 31/1/2012
Z' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 280.000.000,00 € 27/1/2012
Ζ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 150.000.000,00 27/1/2012
Ε' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 25.188.926,00 27/12/2011
ΙΒ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 7.305.882,00 27/12/2011
Ζ' 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 682.611.899 € 22/11/2011
ΙΓ' 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 14.480.668,00 2/11/2011
A' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 61.407.935,00 1/8/2011
ΙΒ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 14.870.000,00 6/6/2011
Ε' ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 25.000.000,00 6/6/2011
Α' 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ & ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 834.000,00 € 25/5/2011
A' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 20.000.000,00 23/5/2011
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 280.000.000,00 12/5/2011
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 40.000.000,00 12/5/2011
Α' ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25.312.090,00 13/4/2011
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 150.000.000 1/2/2011
A' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 42.867.655 27/12/2010
Α' ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 18.000.000 3/11/2010
application/pdf icon
Πρόσκληση 20
ΙΑ' ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 11.000.000 19/10/2010
ΙΒ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 5.200.000 22/9/2010
Ζ'  1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 1.120.000.000 5/8/2010
ΣΤ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 17.956.100 2/6/2010
ΙΓ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 20.836.100 2/6/2010
Α' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 23.000.000 6/4/2010
Α' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 1.375.600.000 31/3/2010
application/pdf icon
Πρόσκληση 7 Τροπ.1
ΣΤ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 1.320.100,00 € 1/12/2009
ΙΓ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 1.170.100,00 1/12/2009
ΙΓ' ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 9.000.000,00 1/12/2009
ΙΒ' 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 32.000.000,00 28/9/2009
ΙΒ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.500.000 12/8/2009
Α' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 211.540.000,00 27/7/2009
Β' / ΕΔΑΜ  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΕΣΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ  484.000.000  17/11/2008

application/pdf icon

Πρόσκληση 1 / ΕΔΑΜ

ΙΒ' / ΕΔΑΜ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 10.000.000 27/7/2009
Ζ' ΠΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 955.000.000,00 25/5/2009
ΙΑ' / ΕΔΑΜ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 107.000.000 5/5/2009
ΙΑ' / ΕΔΑΜ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 89.000.000 5/5/2009
Δ' / ΕΔΑΜ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 200.000.000,00 6/4/2009
Ι' / ΕΔΑΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 138.000.000 6/4/2009
Ι' / ΕΔΑΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 102.791.130,00 6/4/2009

application/pdf icon

Πρόσκληση 19 ΕΔΑΜ

Ι' / ΕΔΑΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ  19.689.943,89  13/12/2013

application/pdf icon 

Πρόσκληση 20 ΕΔΑΜ

Ι' / ΕΔΑΜ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  93.633.474,00  6/4/2009

application/pdf icon

Πρόσκληση 21 ΕΔΑΜ

H' / ΕΔΑΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π & ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 900.000.000,00 11/3/2009
Η' / ΕΔΑΜ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΘΕ/Π ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 50.000.000 11/3/2009
ΣΤ' / ΕΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 4.000.000 12/5/2010

application/pdf icon

Πρόσκληση 13 ΕΔΑΜ

ΣΤ' / ΕΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 45.000 6/12/2012

application/pdf icon

Πρόσκληση 17 ΕΔΑΜ

ΣΤ' / ΕΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ 165.000 7/8/2013

application/pdf icon

Πρόσκληση 18 ΕΔΑΜ

ΙΓ' / ΕΔΑΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ 4.000.000 15/5/2010

application/pdf icon

Πρόσκληση 12 ΕΔΑΜ

A' ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 494.000.000,00 3/3/2009
Α' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 1.225.600.000,00 18/2/2009
E' ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 29.400.000,00 18/2/2009
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 681.600.000,00 18/2/2009
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 160.100.000,00 18/2/2009
ΙΒ' ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 24.500.000,00 18/2/2009
Θ' ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 28.200.000,00 6/2/2009
A' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 90.000.000,00 6/2/2009
Γ' ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΛΙΜΑΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 181.800.000,00 6/2/2009
Ζ' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 122.000.000,00 6/2/2009
ΙΑ' ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 500.000.000,00 6/2/2009
Α' ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ–ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 588.000.000,00 15/1/2009