Ματαίωση Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης για το Διαχειριστικό κλείσιμο των έργων του ΕΠ "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και την Έκθεση κλεισίματος»

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ματαίωση Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης για το Διαχειριστικό κλείσιμο των έργων του ΕΠ "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και την Έκθεση κλεισίματος».

Το σχετικό έγγραφο μπορείτε να το βρείτε εδώ.