Έγκριση 3ης Εξειδίκευσης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

imageΣας ενημερώνουμε για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης, μέσω Γραπτής Διαδικασίας, του 3ου Εγγράφου Εξειδίκευσης Εφαρμογής και Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020.Την απόφαση, το Έγγραφο ΕΕΕΠ καθώς και τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων μπορείτε να τα βρείτε εδώ.