Ανάρτηση Προκήρυξης και Περίληψης Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου «Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων των τριών κτιρίων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"».

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ.