Ανάρτηση Επαναπροκήρυξης και Περίληψης Επαναπροκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Επαναπροκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού του έργου «Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων των τριών κτιρίων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"».

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ.