Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"

μεγέθυνση