Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση Κατασκευής του τμήματος Αγ. Βαρβάρα - Αγ. Δέκα (Καστέλλι) (Χ.Θ. 22+170 – Χ.Θ. 37+900) του κάθετου οδικού άξονα Ηράκλειο – Μεσσαρά

μεγέθυνση