Ολοκλήρωση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και σταθμών μεταβίβασης του ΠΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013"

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και σταθμών μεταβίβασης του ΠΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013"

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και σταθμών μεταβίβασης του ΠΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013"

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και σταθμών μεταβίβασης του ΠΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013"

μεγέθυνση

Ολοκλήρωση ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης και σταθμών μεταβίβασης του ΠΕΠ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013"

μεγέθυνση